January 2021

Month

Assalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadhirat Allah Swt _Tuhan Yang Maha Esa_ yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karuniaNya, sehingga kami masih terus dapat memberikan layanan dalam dunia pendidikan. Lebih dahulu kami ucapkan selamat kepada semua warga sekolah, yang pada tahun ini mengawali Tahun Pelajaran Baru pada tingkat yang lebih tinggi, semoga semakin semangat...
Read More